V úterý, 21.1.2023 vyrazily třídy oborů Agropodnikání a Zemědělec – farmář do Národního zemědělského a Technického muzea v Praze. Shlédli jsme stálé expozice Jede traktor, Zemědělství, Živá zahrada výhledů, Rybářství, Gastronomie, Voda v krajině, Myslivost, Laboratoř ticha. V den naší návštěvy probíhala i výstava na téma třídění odpadů a recyklace. V Technickém muzeu žáky nejvíce nadchla výstava Doprava, kde je stálá expozice nádherných historických automobilů, motorek, kol a letadel.