I Houslařská škola® vlastní nově 3D tiskárnu, která se bude využívat pro obory truhlář, dřevařská výroba a uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů. Zkušební tisk dopadl dobře a byla vytisknuta šablona pro rýsování ozubů.