17. června 2022 se konala na budově Májová přednáška PhDr. Daniela Švece, lektora Univerzity Karlovy na téma – Českoslovenští letci, kteří bojovali v RAF za druhé světové války. Jedná se o přednášku, která primárně doplňuje výuku dějepisu. Má přesah i do dalších předmětů, jako je občanská nauka (změna právního systému dnes a v 50. letech), případně do českého jazyka (odkaz na literaturu, těchto letců). Přednáška je zaměřena na čs. vojenské letce v britském Královském letectvu.