V rámci učební praxe druhého ročníku studijního oboru Agropodnikání si žáci vyzkoušeli základní práce při výrobě jednoduchého výrobku ze dřeva. Při výrobě ptačích budek pro sýkorky si budku rozměrově navrhli, nařezali jednotlivé komponenty, navrtali vletový otvor odpovídajícího rozměru a budku sešroubovali. Budky byly ošetřeny nátěrem a až počasí dovolí, budou  rozmístěny v okolí budov školy. Bytová krize pro užitečné ptactvo na ISŠ Cheb tedy vyřešena.
ISŠ Cheb – OP Zemědělská škola