Termíny konání jednotlivých částí závěrečné zkoušky jaro 2021
OBOR ÚSTNÍ PRAKTICKÁ PÍSEMNÁ
Opravář zemědělských strojů 23.-25.6.2021 25.-31.8.2021 nekoná se
Mechanik opravář motorových vozidel 23.-25.6.2021 1.-9.7.2021 nekoná se
Strojírenské práce 23.-25.6.2021 2.-11.6.2021 nekoná se
Elektromechanik pro zařízení a přístroje nekoná se 2.-11.6.2021 01.06.2021
Instalatér 17.06.2021 1.-9.7.2021 nekoná se
Kuchař-číšník 29.06.2021 7.-22.6.2021 nekoná se
Potravinářská výroba 14.06.2021 2.-4.6.2021 nekoná se
Práce ve stravování 14.06.2021 2.-4.6.2021 nekoná se
Kadeřník 21.-22.6.2021 2.-11.6.2021 nekoná se
Zahradník 14.06.2021 2.-4.6.2021 nekoná se
Stavební práce 23.06.2021 2.-11.6.2021 nekoná se
Truhlář 14.06.2021 2.-7.6.2021 nekoná se
Upozornění: Uvedené termíny se s ohledem na vývoj epidemiologické situace mohou změnit. O konání či nekonání ústní, resp. písemné zkoušky rozhodl ředitel v souladu s OOP závěrečné zkoušky 2021
Rozpis písemné části závěrečné zkoušky 01.12.2020
Závěrečné zkoušky prosinec 2020 – opravné a náhradní termíny
1.12.2020 – písemná část ZZ
2.12.2020 – praktická část ZZ
3.12.2020 – ústní část ZZ
K závěrečné zkoušce se žák musí písemně přihlásit nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Přihlášky podávejte pí. Spáčilové na studijní oddělení, Obrněné brigády 2258/6, Cheb nebo Ing. Jeníkové na Školu služeb a řemesel, Komenského 29. V případě dotazů kontaktujte Ing. Jeníkovou tel: 734 522 602, E-mail: jenikova@iss-cheb.cz
Praktická závěrečná zkouška září 2020 rozpis – pro žáky
Rozpis písemné části závěrečné zkoušky září 2020 – pro žáky
Ústní část závěrečné zkoušky září 2020 – jmenný rozpis
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PODZIM 2020
Náhradní nebo opravné termíny závěrečné zkoušky učebních oborů:
11.09.2020 – písemná zkouška
14.-16.09.2020 – praktická zkouška
17.-18.09.2020 – ústní zkouška
Přihlášku ke zkoušce je třeba podat nejpozději měsíc před konáním zkoušky na studijním oddělení Obrněné brigády 6 u paní Spáčilové.
Ústní zkouška se bude konat na budově Komenského 29.
Podrobný rozpis jednotlivých zkoušek a jejich umístění bude zveřejněno.
Ústní závěrečné zkoušky JARO 2020 se konají v budově u divadla (Divadelní náměstí 8, Cheb)
Příkaz č. 1/2020 ředitele ISŠ Cheb, p.o. k zabezpečení JZZZ
(jednotného zadání závěrečných zkoušek)
Závěrečné zkoušky JARO 2020 – písemná část 3.6.2020
třída 3.MOV koná písemnou část 2 dny: 3.-4.6.2020 *poznámka
Závěrečné zkoušky JARO 2020 – písemná část 3.6.2020
Jmenný rozpis žáků
Závěrečné zkoušky JARO 2020 – ústní část 4.-5.6.2020
konají se v budově u divadla (Divadelní náměstí 8, Cheb)
Jmenný rozpis žáků třída 3. KAD
datum: 04.06.2020, učebna: D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. KUC
datum: 04.06.2020, učebna D2.40 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. TRU
datum: 05.06.2020, učebna D2.40 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. POV
datum: 05.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 2. PVS
datum: 05.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 10:30 hod.
Závěrečné zkoušky JARO 2020 – ústní část 15.-19.6.2020
konají se v budově u divadla (Divadelní náměstí 8, Cheb)
Jmenný rozpis žáků třída 3. INS
datum: 15.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 08:00 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. ELM
datum: 16.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:30 hod.
Jmenný rozpis žáků třídy 3. ZED + 2. STV
datum: 16.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 14:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. ZAH
datum: 17.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 13:30 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. MOV
datum: 18.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 10:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. STP
datum: 18.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:30 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. OZS
datum: 19.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:30 hod.

*poznámka: třída koná zkoušku ve dvou skupinách 3.-4.6.2020