2. STV – Závěrečná zkouška prosinec 2021
Praktická zkouška 02.12.2021 Zahájení 07:00 hod. dílny Komenského
Ústní zkouška 03.12.2021 Zahájení 08:00 hod. Komenského K2.32

TERMÍNY ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PROSINEC 2021
1.12.2021 Písemná zkouška
2.12.2021 Praktická zkouška
3.12.2021 Ústní zkouška

ROZPIS ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODZIM 2021
PÍSEMNÁ ČÁST ÚSTNÍ ČÁST PRAKTICKÁ ČÁST
Závěrečná zkouška podzim 2021 – náhradní a opravný termín
13. 9. 2021 písemná zkouška
14. – 16. 9. 2021 praktická zkouška
17. 9. 2021 ústní zkouška
K závěrečné zkoušce se žák musí přihlásit nejpozději měsíc před konáním zkoušky. Přihlášku je možné podat na studijním oddělení pí. Spáčilové nebo poslat poštou na adresu školy.
Rozpis ústní části závěrečných zkoušek jaro 2021
Rozpis písemné části závěrečné zkoušky jaro 2021
Termín konání: 1. 6. 2021
TŘÍDA UČEBNA ČAS ZAHÁJENÍ
3. ELM H308 08:00
3. OZS
(opravný termín)
H205 08:00
Termíny konání jednotlivých částí závěrečné zkoušky jaro 2021
se změnami ke dni 19.05.2021
OBOR ÚSTNÍ PRAKTICKÁ PÍSEMNÁ
Opravář zemědělských strojů 23.-25.6.2021 28.6.-2.7.2021 nekoná se
Mechanik opravář motorových vozidel 23.-25.6.2021 1.-9.7.2021 nekoná se
Strojírenské práce 23.-25.6.2021 2.-11.6.2021 nekoná se
Elektromechanik pro zařízení a přístroje nekoná se 2.-11.6.2021 01.06.2021
Instalatér 17.6.2021 1.-9.7.2021 nekoná se
Kuchař-číšník 29.6.2021 7.-22.6.2021 nekoná se
Potravinářská výroba 14.6.2021 7.-10.6.2021 nekoná se
Práce ve stravování 14.6.2021 2.-4.6.2021 nekoná se
Kadeřník 21.-22.6.2021 2.-11.6.2021 nekoná se
Zahradník 14.6.2021 2.-4.6.2021 nekoná se
Stavební práce 23.6.2021 2.-11.6.2021 nekoná se
Truhlář 14.6.2021 7.-9.6.2021 nekoná se
Upozornění: Uvedené termíny se s ohledem na vývoj epidemiologické situace mohou změnit. O konání či nekonání ústní, resp. písemné zkoušky rozhodl ředitel v souladu s OOP závěrečné zkoušky 2021
Rozpis písemné části závěrečné zkoušky 01.12.2020
Závěrečné zkoušky prosinec 2020 – opravné a náhradní termíny
1.12.2020 – písemná část ZZ
2.12.2020 – praktická část ZZ
3.12.2020 – ústní část ZZ
K závěrečné zkoušce se žák musí písemně přihlásit nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Přihlášky podávejte pí. Spáčilové na studijní oddělení, Obrněné brigády 2258/6, Cheb nebo Ing. Jeníkové na Školu služeb a řemesel, Komenského 29. V případě dotazů kontaktujte Ing. Jeníkovou tel: 734 522 602, E-mail: jenikova@iss-cheb.cz
Praktická závěrečná zkouška září 2020 rozpis – pro žáky
Rozpis písemné části závěrečné zkoušky září 2020 – pro žáky
Ústní část závěrečné zkoušky září 2020 – jmenný rozpis
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PODZIM 2020
Náhradní nebo opravné termíny závěrečné zkoušky učebních oborů:
11.09.2020 – písemná zkouška
14.-16.09.2020 – praktická zkouška
17.-18.09.2020 – ústní zkouška
Přihlášku ke zkoušce je třeba podat nejpozději měsíc před konáním zkoušky na studijním oddělení Obrněné brigády 6 u paní Spáčilové.
Ústní zkouška se bude konat na budově Komenského 29.
Podrobný rozpis jednotlivých zkoušek a jejich umístění bude zveřejněno.
Ústní závěrečné zkoušky JARO 2020 se konají v budově u divadla (Divadelní náměstí 8, Cheb)
Příkaz č. 1/2020 ředitele ISŠ Cheb, p.o. k zabezpečení JZZZ
(jednotného zadání závěrečných zkoušek)
Závěrečné zkoušky JARO 2020 – písemná část 3.6.2020
třída 3.MOV koná písemnou část 2 dny: 3.-4.6.2020 *poznámka
Závěrečné zkoušky JARO 2020 – písemná část 3.6.2020
Jmenný rozpis žáků
Závěrečné zkoušky JARO 2020 – ústní část 4.-5.6.2020
konají se v budově u divadla (Divadelní náměstí 8, Cheb)
Jmenný rozpis žáků třída 3. KAD
datum: 04.06.2020, učebna: D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. KUC
datum: 04.06.2020, učebna D2.40 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. TRU
datum: 05.06.2020, učebna D2.40 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. POV
datum: 05.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 2. PVS
datum: 05.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 10:30 hod.
Závěrečné zkoušky JARO 2020 – ústní část 15.-19.6.2020
konají se v budově u divadla (Divadelní náměstí 8, Cheb)
Jmenný rozpis žáků třída 3. INS
datum: 15.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 08:00 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. ELM
datum: 16.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:30 hod.
Jmenný rozpis žáků třídy 3. ZED + 2. STV
datum: 16.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 14:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. ZAH
datum: 17.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 13:30 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. MOV
datum: 18.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 10:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. STP
datum: 18.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:30 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. OZS
datum: 19.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:30 hod.

*poznámka: třída koná zkoušku ve dvou skupinách 3.-4.6.2020