02.12.2019ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PODZIM 2019 PÍSEMNÁ ČÁST
TŘÍDAČAS ZAHÁJENÍUČEBNA
3. MOV08:00H102
3. OZS08:00M1.24
3. ELM08:00M1.24
3.INS08:00M1.24
3.TRU08:00M1.24
09.12.2019ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PODZIM 2019 ÚSTNÍ ČÁST

Ústní závěrečná zkouška pro třídu 3. ELM se bude konat 09.12.2019
v budově u divadla učebna D2.32, čas zahájení 08:00 hod.