Praktická závěrečná zkouška září 2020 rozpis – pro žáky
Rozpis písemné části závěrečné zkoušky září 2020 – pro žáky
Ústní část závěrečné zkoušky září 2020 – jmenný rozpis
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PODZIM 2020
Náhradní nebo opravné termíny závěrečné zkoušky učebních oborů:
11.09.2020 – písemná zkouška
14.-16.09.2020 – praktická zkouška
17.-18.09.2020 – ústní zkouška
Přihlášku ke zkoušce je třeba podat nejpozději měsíc před konáním zkoušky na studijním oddělení Obrněné brigády 6 u paní Spáčilové.
Ústní zkouška se bude konat na budově Komenského 29.
Podrobný rozpis jednotlivých zkoušek a jejich umístění bude zveřejněno.
Ústní závěrečné zkoušky JARO 2020 se konají v budově u divadla (Divadelní náměstí 8, Cheb)
Příkaz č. 1/2020 ředitele ISŠ Cheb, p.o. k zabezpečení JZZZ
(jednotného zadání závěrečných zkoušek)
Závěrečné zkoušky JARO 2020 – písemná část 3.6.2020
třída 3.MOV koná písemnou část 2 dny: 3.-4.6.2020 *poznámka
Závěrečné zkoušky JARO 2020 – písemná část 3.6.2020
Jmenný rozpis žáků
Závěrečné zkoušky JARO 2020 – ústní část 4.-5.6.2020
konají se v budově u divadla (Divadelní náměstí 8, Cheb)
Jmenný rozpis žáků třída 3. KAD
datum: 04.06.2020, učebna: D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. KUC
datum: 04.06.2020, učebna D2.40 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. TRU
datum: 05.06.2020, učebna D2.40 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. POV
datum: 05.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 2. PVS
datum: 05.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 10:30 hod.
Závěrečné zkoušky JARO 2020 – ústní část 15.-19.6.2020
konají se v budově u divadla (Divadelní náměstí 8, Cheb)
Jmenný rozpis žáků třída 3. INS
datum: 15.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 08:00 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. ELM
datum: 16.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:30 hod.
Jmenný rozpis žáků třídy 3. ZED + 2. STV
datum: 16.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 14:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. ZAH
datum: 17.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 13:30 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. MOV
datum: 18.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 10:45 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. STP
datum: 18.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:30 hod.
Jmenný rozpis žáků třída 3. OZS
datum: 19.06.2020, učebna D2.43 budova u divadla
slavnostní zahájení 07:30 hod.

*poznámka: třída koná zkoušku ve dvou skupinách 3.-4.6.2020