Poplach, evakuace a zásah čtyř jednotek HZS jsme si na DM vyzkoušeli v pondělí 18.10.2021.
Během zásahu si žáci vyzkoušeli rychlý únik z budovy ISŠ a první pomoc při záchraně zraněných.
Figuranti měli namaskovaná zranění: otevřenou zlomeninu, řezná poranění a popáleniny.
Nejvíce zodpovědnosti projevil žák Libor Matoušek, který vedl perfektní telefonní rozhovor s operátorem HZS.
Žáci byli svědky toho, jak HZS pracuje, jak je důležitá rychlost zásahu a zachování rozvahy a klidu.
Celá akce měla úspěch, žáci se zamýšleli nad prevencí a pomoci druhým.