Houslařská škola – více o škole

Zaměření

Odborná houslařská škola Cheb, jako jedna ze škol v České Republice a zároveň jedna z pěti v Evropě, nabízí vzdělávání v maturitním oboru Uměleckořemeslná výroba hudebních nástrojů a v učebním oboru Truhlář. Pro školní rok 2020/2021 připravuje třetí obor vzdělávání a to Truhlář.

Naše škola má obrovské materiální zabezpečení a skvěle vybavené dílny tím nejmodernějším nářadím, které je nyní na celosvětovém trhu.

Navštívit nás můžete kdykoliv po předchozím telefonickém ohlášení. Dny otevřených dveří jsou u nás každý pracovní den mimo prázdnin

Historie

Houslařství a Luby patří k sobě už dávno. Přesněji řečeno – výroba nástrojů se zde traduje asi od poloviny 17. století. Tehdy po tom, co krajem prošla ničivá třicetiletá válka a navíc došlo v místě k omezení těžby kovů, dostali se místní obyvatelé do tíživé hospodářské situace. Domácká výroba hudebních nástrojů byla východiskem.Luby se záhy staly světoznámými ve výrobě strunných hudebních nástrojů, byly dokonce nazývány rakouskou Cremonou. Není tedy divu, že vznikla potřeba odborně pěstovat vztah k hudbě a dále rozvíjet houslařské řemeslo.Z těchto důvodů byla roku 1873 založena státní škola se dvěma odděleními – hudebním a hudebně nástrojařským. Vyučování probíhalo zpočátku na několika místech ve městě, nejvíce v budově radnice.

Na začátku století se začalo s výstavbou budovy školy, ta byla dokončena roku 1911 a s menšími stavebními úpravami sloužila svému účelu až do roku 2005, kdy proběhla optimalizace školství. Výsledkem bylo přesunutí a sloučení houslařské školy s Integrovanou střední školou v Chebu.

Poválečná situace byla v Lubech složitá. Přesto došlo už v roce 1946 ke znovuotevření bývalé Státní odborné školy výroby hudebních nástrojů. Nejdříve jako závodní učňovské školy výrobců nástrojů a později byl tříletý učební obor Mechanik hudebních nástrojů vyučován ve Středním odborném učilišti. V roce 1989 byla výuka rozšířena i o čtyřletý studijní obor zakončený maturitou Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů.V současnosti probíhá výuka oborů v samostatné budově houslařské školy, která je součástí Integrované střední školy Cheb.