Fyzikální olympiáda kategorie A, kterou pořádalo Gymnázium Cheb a Jednota českých matematiků a fyziků se konala ve dnech 06.03. až 09.03.2023 v prostorách na Vysoké škole v Chebu. Integrovaná střední škola zajišťovala v těchto dnech občerstvení. Jednalo se o večerní raut při zahajování akce, v dalších dnech v podobě dopoledních a odpoledních svačin. Zde měli možnost žáci gastro oborů uplatnit své dovednosti při náročné přípravě, výrobě a samotné prezentaci výrobků, to vše ve velkém pracovním nasazení pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku. Na akci se podíleli žáci 1. a 2. ročníku oboru Potravinářská výroba-cukrář pod vedením učitelů p. Chládkové a p. Šímové, žáci 1. a 3. ročníku oboru Řezník-uzenář pod vedením učitelů p. Trojáčkové a p. Brisudy, dále žáci 1. ročníku oboru Prodavač-výrobce lahůdek pod vedením učitelů p. Krejčové a p. Šumpíkové. Všem zúčastněným žákům i učitelům odborného výcviku patří velké poděkování.