Žáci 2. ročníku učebního oboru Prodavač – výrobce lahůdek předvedli své znalosti za uplynulý školní rok na odborném výcviku. V rámci praktického vyučování žáci vyrobili pod vedením učitelů pí. Šumpíkové a pí. Krejčové lahůdkářské výrobky studené kuchyně. Upekli i bramborový chléb a kaiserky. Letos se k nim rádi připojili se svými výrobky i žáci oboru Řezník – uzenář a Potravinářská výroba – cukrář.