Ukliďme Česko – ukliďme okolí školy

Ukliďme Česko  je  dobrovolnická úklidová  akce,  která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit vzniklé černé skládky a nepořádek.
Do této akce se zapojila i naše škola. Hlavním cílem bylo uklidit okolí naší školy. Jenom pro zajímavost, před budovou Zemědělské školy jsme sesbírali 524 cigaretových nedopalků.
Chci poděkovat Ing. Chládkové, a parlamentu školy za pomoc při organizaci této akce.
Dále děkuji paní Stehlíkové a žákům ubytovaným na Domově mládeže za provedení úklidu kolem této budovy.
Také děkuji Spolku přátel školy při ISŠ Cheb, který finančně podpořil tuto akci.
A nakonec děkuji učňům oboru Zahradník za skvěle provedený úklid kolem naší školy.

Ing. M.Karlíková
učitel odborných předmětů, koordinátor EVVO